คุณจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหาย หรือ สูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือ ในกรณีที่คุณ

ไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่เรา หรือ ผู้ให้บริการของเราได้เสนอที่จะส่งมอบสินค้า