เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน รวมถึงเว็บบอร์ด หน้าข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ ห้องแชท โซเชียลมีเดีย หรือ

พื้นที่สาธารณะใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ ที่คุณ

หรือ ผู้ใช้งานอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหา หรือ ความคิดเห็นของคุณได้ โดยไม่ต้องแจ้ง

ให้คุณทราบล่วงหน้า หากเนื้อหา หรือ ความคิดเห็นของคุณมีเจตนา หรือ มีข้อสงสัยว่าเป็น

• ข้อความ หรือ เนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าว ให้ร้าย แก่สมาชิกอื่น หรือ บุคคลที่สาม

• การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อความ หรือ เนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือ ขัดต่อกฎหมายใดๆ

• การเผยแพร่ หรือ อัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัสไฟล์ ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือ โปรแกรมใด ๆ 

   ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ bigcatblanket.com และ/ หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม

• ข้อความ หรือ เนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ เครื่องหมายการค้า ที่เป็นการผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือนานาประเทศ 

   รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ bigcatblanket.com หรือ บุคคลที่สาม

• นำเสนอข้อความ หรือ เนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือ เนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์ อันมีเจตนาเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า