ลูกค้าสามารถทำได้ 2 แบบ คือ คืนเงินเต็มจำนวนกลับเข้าช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระเข้ามา หรือ เก็บไว้เป็นเครดิตสะสม (point) โดย

- การคืนเงินกลับเข้าช่องทางเดิมเต็มจำนวน สามารถทำได้โดยทางเราได้รับสินค้านั้นภายใน 30 วันหลังมีการสั่งซื้อและชำระเงิน 

  หากเกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 365 วัน จะสามารถคืนให้ในรูปแบบเครดิตสะสม (point) เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าในครั้งถัดไป

  โดยที่ทุกครั้งที่มีการคืนสินค้า สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีการแนบแบบฟอร์มการคืนสินค้า พร้อมกับ return tag ที่ติดอยู่กับสินค้า 

  กลับมาทุกครั้ง และ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าจัดส่งสินค้ากลับมาที่เรา เป็นต้น